Strona główna > Prowadzisz kadry? Bądź na bieżąco! > Czas pracy 2009 – gotowe zestawienia na posz...
Prowadzisz kadry? Bądź na bieżąco!
 
 
Czas pracy 2009 – gotowe zestawienia na poszczególne miesiące
 

Czas pracy 2009 - gotowe zestawienia na poszczególne miesiące

Oto zestawienia dotyczące godzin i dni pracy oraz dni wolnych w poszczególnych miesiącach nowego roku. Pomogą one bezbłędnie rozplanować czas pracy we wszystkich okresach 2009 roku

 

Najpierw liczymy godziny pracy

Aby obliczyć liczbę godzin pracy w miesiącu kalendarzowym, trzeba pomnożyć 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających do przepracowania w tym miesiącu (40 godzin x 4 tygodnie = 160 godzin).

Następnie do otrzymanej liczby godzin należy dodać iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca miesiąca, ale przypadających od poniedziałku do piątku.

Kolejny krok to zsumowanie obu powyższych wyników.

Od tak obliczonej ilości godzin należy odjąć iloczyn 8 godzin i świąt przypadających w inne dni niż niedziela, także wówczas, gdy kilka świąt przypada w tym samym tygodniu.

Otrzymamy w ten sposób godzinowy wymiar czasu pracy, jaki można zlecić do przepracowania dla pracowników zatrudnionych na pełny etat.

 

Przykład

Obliczenia wymiaru godzinowego czasu pracy dla stycznia 2009 r. będą wyglądały następująco:

- 4 tygodnie należy pomnożyć przez 40 godzin,

- do tego należy dodać po 8 godzin za każdy z 2 dni „wystających" poza pełne tygodnie, czyli 29 i 30 stycznia,

- na koniec należy odjąć 8 godzin za 1 święto nieprzypadające w niedzielę (czyli 1 stycznia)

A zatem działanie wygląda następująco:

4 tygodnie x 40 godzin + 2 dni x 8 godzin - 1 dzień x 8 godzin = 168 godzin do przepracowania w styczniu.

Koniec przykładu

 

Potem obliczamy ilość dni pracy i dni wolnych

Znając liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu kalendarzowym, możemy policzyć liczbę dni roboczych oraz dni wolnych. Liczbę dni pracy (przy założeniu, że pracownik pracuje na pełny etat) oblicza się dzieląc miesięczną liczbę godzin pracy przez 8. Natomiast minimalną liczbę dni wolnych, jaką musisz zapewnić uzyskamy odejmując liczbę dni wolnych od liczby wszystkich dni w danym miesiącu.

 

 

Miesiąc

Obliczenia

Godziny pracy

Dni pracy

(po 8 godzin)

Minimalna liczba dni wolnych

styczeń

4 x 40 godz. + 2 x 8 godz. - 8 godz.

168 godzin

21 dni

10

Luty

4 x 40 godz.

160 godzin

20 dni

8

marzec

4 x 40 godz. + 2 x 8 godz.

176 godzin

22 dni

9

kwiecień

4 x 40 godz. + 2 x 8 godz. - 8 godz.

168 godzin

21 dni

9

Maj

4 x 40 godz. + 8 godz. -  8 godz.

160 godzin

20 dni

11

Czerwiec

4 x 40 godz. + 2 x 8 godz. - 8 godz.

168 godzin

21 dni

9

Lipiec

4 x 40 godz. + 3 x 8 godz.

184 godziny

23 dni

8

Sierpień

4 x 40 godz. + 8 godz. - 8 godz.

160 godzin

20 dni

11

Wrzesień

4 x 40 godz. + 2 x 8 godz.

176 godzin

22 dni

8

październik

4 x 40 godz. + 2 x 8 godz.

176 godzin

22 dni

9

listopad

4 x 40 godz. + 8 godz. - 8 godz.

160 godzin

20 dni

10

Grudzień

4 x 40 godz. + 3 x 8 godz. - 2 x 8 godz.

168 godzin

21 dni

10

 

Uwaga! W maju i w listopadzie mamy święta przypadające w niedzielę - a zatem nieobniżające wymiaru czasu pracy. Jeśli jednak święto wypada w sobotę - jak w grudniu 2009 r. - obniży ono wymiar czasu pracy.

 

Wymiar czasu pracy w 2008 r. (dla okresów 3-miesięcznych)

Okres rozliczeniowy

Liczba godzin pracy

Liczba dni pracy (po 8 godz.)

styczeń - marzec

504

63

kwiecień - czerwiec

496

62

lipiec - wrzesień

520

65

październik - grudzień

504

63

 

Wymiar czasu pracy w 2008 r. (dla okresów 4-miesięcznych)

Okres rozliczeniowy

Liczba godzin pracy

Liczba dni pracy (po 8 godz.)

styczeń - kwiecień

672

84

maj - sierpień

672

84

wrzesień - grudzień

680

85

 

Uwaga! Wymiar czasu pracy w danym miesiącu pracownika zatrudnionego na niepełny etat należy obniżyć proporcjonalnie do wymiaru etatu (czyli pomnożyć ilość godzin pracy w danym miesiącu przez wymiar etatu, np. 168 godzin w styczniu 2009 x ½ etatu = 84 godziny)

Poza tym powyższe tabele nie dotyczą niektórych kategorii pracowników - których norma czasu pracy nie wynosi 8 godzin (dotyczy to przede wszystkim niepełnosprawnych i lekarzy). W przypadku tych grup obliczając wymiar czasu pracy należy więc mnożyć przez odpowiednio niższe normy, a nie przez 40 godzin tygodniowo lub 8 godzin dziennie.

 

Podstawa prawna:

art. 130 kp

"WIĘCEJ INFORMACJI W RAMCE PORADY - CZAS PRACY 2009"

 

Skorzystaj z bezpłatnych e-letterów
Umowa o pracę - Wzory umów - Urlop macierzyński - Kodeks pracy
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł 

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.