Strona główna > Urlopy i zwolnienia > Urlop niepełnoetatowca - obliczanie i udzielanie...
Urlopy i zwolnienia
 
 
Urlop niepełnoetatowca - obliczanie i udzielanie

OBLICZENIE WYMIARU URLOPU DLA NIEPEŁNOETATOWCA

Przy obliczaniu proporcji niepełny dzień urlopu, który uzyskacie, musicie zawsze zaokrąglić w górę do pełnego dnia (art. 154 § 2 kp).

 

Przykład

Pani Anna pracuje już od 5 lat. Skończyła wcześniej studia wyższe. Oznacza to, że gdyby była zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, miałaby prawo do 26 dni urlopu. Została jednak zatrudniona od 1 stycznia 2010 r. na pół etatu. Musicie policzyć pracownicy urlop proporcjonalnie do wymiaru etatu:

1/ 2 etatu x 26 dni = 13 dni

Wymiar urlopu pani Anny na 2010 r. wynosi więc 13 dni.

 

Przykład

Pan Adam jest zatrudniony na 3/4 etatu. Ma długi staż pracy. Gdyby był zatrudniony na pełny etat, przysługiwałoby mu 26 dni urlopu. Ponieważ pracownik od 1 stycznia 2010 r. pracuje na 3/ 4 etatu, przysługuje mu 20 dni urlopu:

3/4 etatu x 26 dni = 19,5 = 20 dni

 

Poniżej zamieszczamy tabelę z wymiarami urlopów najczęściej zatrudnianych pracowników niepełnoetatowych.

.

Wymiar etatu

Wymiar urlopu pełnoetatowca (w dniach)

Wymiar urlopu niepełnoetatowca (w dniach)

1/3

20

7

26

9

1/2

20

10

26

13

3/4

20

15

26

20

 

UDZIELANIE I ROZLICZANIE URLOPU NIEPEŁNOETATOWCA

 

Udziela się na dni, rozlicza się w godzinach

Urlopu wypoczynkowego udzielacie na dni, które są dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (art. 154 2 § 1 kp). Urlopu udzielacie zatem na całe dni pracy pracownika, ale rozliczacie urlop już w wymiarze godzinowym.

Pamiętajcie, że przy udzielaniu urlopu 1 dzień urlopu wynosi 8 godzin (art. 154 2 § 2 kp).

Oznacza to, że jeśli obliczyliście już wymiar urlopu dla pracownika niepełnoetatowego, to teraz musicie przeliczyć ten wymiar na godziny, następnie udzielać na pełne dni pracy, ale  już rozliczać - w wymiarze godzinowym.

 

Jeżeli zatem pracownik pracuje na pół etatu i ma prawo do 13 dni urlopu (1/2 etatu x 26 dni urlopu = 13 dni), to:

  • 1) powinniście udzielić mu tego urlopu na całe jego dni pracy;
  • 2) rozliczacie jednak ten urlop w godzinach - musicie zatem 13 dni pomnożyć przez 8 godzin (ponieważ jeden dzień odpowiada 8 godzinom urlopu). To daje sumę 104 godzin urlopu. I tyle godzin urlopu ma do wykorzystania ten pracownik.

 

Przykład

Pani Anna, o której mowa była wcześniej ® U 47/0??, pracuje na pół etatu i ma prawo do 13 dni urlopu (1/2 etatu x 26 dni = 13 dni urlopu). Ze względu na to, że jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom, rozliczając jej urlop należy pomnożyć 13 dni urlopu przez 8 godzin. Daje to sumę 104 godzin urlopu, jakie przysługują Pani Annie.

Pracodawca zastanawia się, jak udzielić pracownicy tego urlopu w dwóch przypadkach, gdy pani Anna będzie pracować:

a) od poniedziałku do piątku po 4 godziny albo

b) w poniedziałek i wtorek po 8 godzin, a w środę 4 godziny.

 W pierwszym przypadku pracodawca będzie udzielał pani Annie urlopu na jej dni pracy, odliczając za każdy dzień urlopu 4 godziny z przysługującej jej puli urlopowej 104 godzin. Biorąc bowiem urlop np. na poniedziałek pani Anna wykorzysta tylko 4 godziny urlopu. Z tego wynika, że skoro pani Annie przysługują 104 godziny urlopu, a każdego dnia pracuje po 4 godziny, w efekcie za cały rok pracy będzie miała 26 swoich dni pracy wolnych od pracy z tytułu wykorzystywania urlopu:

104 godziny urlopu : 4 godziny pracy każdego dnia = 26 dni urlopu

 

W drugim przypadku sytuacja będzie inna - w zależności od tego, na które dni pani Anna będzie chciała wziąć urlop.

Gdy pani Anna będzie brała urlop na:

  • - poniedziałek lub wtorek - pracodawca z puli urlopu przysługującego pani Annie będzie odliczał 8 godzin, ponieważ tyle godzin pracy zaplanowano jej do przepracowania w tych dniach;
  • - środę - pracodawca będzie odliczał tylko 4 godziny.

Gdyby pani Anna brała urlop tylko na środy, mając do wykorzystania 104 godziny urlopu, w efekcie mogłaby mieć wolnych 26 śród (104 godziny urlopu : 4 godziny pracy zaplanowane w każdą środę = 26 śród).

Jeżeli natomiast pracownica chciałaby mieć wolny cały tydzień, pracodawca faktycznie udzielałby jej 3 dni wolnych (bo pracownica pracuje tylko w poniedziałki, wtorki i środy), ale z puli urlopu odliczałby jej 20 godzin (po 8 za poniedziałek i wtorek oraz 4 za środę).

 

Urlopu na godziny udzielacie wyjątkowo!

Zasada jest taka, że urlopu wypoczynkowego musicie udzielać pracownikowi na jego dni pracy, a nie na godziny (art. 154 2 § 1 kp). Od tej zasady jest jednak pewien wyjątek - kiedy wymiar urlopu, który został jeszcze pracownikowi do wykorzystania, jest niższy niż liczba godzin zaplanowanych do przepracowania w dniu, na który pracownik chce wykorzystać urlop. W takiej sytuacji powinniście udzielić pracownikowi urlopu na fragment dnia pracy, tj. tylko na te godziny, które mu pozostały do wykorzystania z ogólnej puli urlopu, a nie na cały dzień (art. 154 2 § 4 kp).

 

Przykład

Pani Anna, która skończyła wyższe studia i ma już 5-letni staż pracy, pracuje na pół etatu. Ma zatem prawo do 13 dni urlopu (1/2 etatu x 26 dni = 13 dni). 13 dni urlopu razy 8 godzin daje 104 godziny urlopu do wykorzystania w 2010 r. Pani Anna pracuje w każdym tygodniu w poniedziałki, środy i piątki, przy czym w poniedziałek i środę przez 8 godzin, a w piątek przez 4 godziny. Pani Anna wykorzystała do tej pory w 2010 r. urlop w 6 poniedziałków, 6 śród i jeden piątek (6 x 8 godzin + 6 x 8 godzin + 1 x 4 godziny = 48 godz. + 48 godz. + 4 godz. = 100 godz.).

Z ogólnej puli przysługujących jej 104 godzin urlopu w 2010 r. zostały zatem do wykorzystania 4 godziny urlopu. Nie byłoby problemu, gdyby chciała je wykorzystać w piątek. Pani Anna potrzebuje jednak urlopu na poniedziałek. Czy pracodawca powinien udzielić jej całego dnia urlopu?

Nie. Zasadą jest, że urlopu udzielamy na całe dni pracy. Jeżeli jednak pula urlopu, która pozostała do wykorzystania w danym roku kalendarzowym, jest niższa niż wymiar czasu pracy zaplanowany do przepracowania w danym dniu, pracodawca powinien udzielić urlopu tylko na godziny (art. 154 2 § 4 kp). Jeśli zatem pani Anna będzie chciała wykorzystać urlop w poniedziałek, na który ma zaplanowane 8 godzin pracy, pracodawca udzieli jej tylko 4 godzin urlopu. Na pozostałe 4 godziny pani Anna będzie musiała przyjść do pracy.

Skorzystaj z bezpłatnych e-letterów
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł 

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.