2014.03.17
  Z marcowego numeru „Aktualności kadrowych" można dowiedzieć się m.in.: - jakie zakłady i branże ma zamiar szczególnie kontrolować inspekcja pracy w 2014 roku (wnioski z programu działania PIP na 2014 r.), - co wynika z nowego stanowiska ministerstwa pracy w sprawie ochrony przed wypowiedzeniem pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem, - jakie wsparcie dostanie firma w przypadku zatrudnienia młodych bezrobotnych, - czy wolno łączyć różne systemy czasu pracy, - czy inspekcja pracy otrzyma nowe uprawnienia w zakresie uznawania umów cywilnoprawnych za umowy o pracę, - co wynika z nowego wyroku TK w sprawie nadgodzin pracowników samorządowych, - czy trzeba płacić wynagrodzenie w przypadku, gdy pracownik jest niezdolny do swojej pracy, a nie ma dla niego innego stanowiska (wyrok SN). więcej
2014.03.17
  Z kwietniowego numeru „Aktualności kadrowych" można dowiedzieć się m.in.: - w której części akt (lub w którym miejscu poza aktami osobowymi) - należy przechowywać dany dokument (52 przypadki), - jakie zmiany w oskładkowaniu umów cywilnoprawnych zaakceptował rząd, - jak rozliczać czas pracy w maju 2014 roku, - co wynika z nowego wyroku TK w sprawie pracy na zwolnieniu chorobowym, - co orzekł Sąd Najwyższy w sprawie odprawy dla członka zarządu, któremu kończy się kadencja, - w jaki sposób wliczać do wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wynagrodzenie za nadgodziny dobowe i średniotygodniowe, - co zrobić w przypadku gdy pracownik porzuca pracę (odpowiedź ministerstwa pracy na interpelację poselską oraz wyrok SN), - co wynika ze stanowiska ministerstwa pracy w sprawie dorabiania na urlopie rodzicielskim i wychowawczym. więcej
2014.03.17
  Z lutowego numeru „Aktualności kadrowych" można dowiedzieć się m.in.: - dlaczego umowa na czas określony dłuższy niż 2 lata jest ryzykowna, - co wynika z nowego stanowiska ministerstwa pracy w sprawie nadgodzin w ruchomym czasie pracy, - w jaki sposób ustala się obecnie trzynastkę, - jakie korzyści da pracodawcy nowa ustawa o promocji zatrudnienia, - co się zmienia, jeśli chodzi o pracę w niedzielę, - jaką przyczynę zwolnienia wpisać w przypadku redukcji etatów, aby obroniła się przed sądem, - jakie obowiązki ma pracodawca wobec niepełnosprawnego i co może się w tym zakresie zmienić. więcej
2014.03.17
  Ze styczniowego numeru „Aktualności kadrowych" można dowiedzieć się m.in.: - co wynika z nowego stanowiska ministerstwa pracy w sprawie wydawania świadectw pracy po umowach na czas określony, - jaka jest propozycja ministra pracy w sprawie płacy minimalnej zleceniobiorców, - w jaki sposób po zmianach ewidencjonować wyjścia prywatne i ruchomy czas pracy, - kiedy pracownikowi przysługuje nowe zwolnienie lekarskie - z powodu choroby niani, - czy praca na urlopie rodzicielskim albo na obniżonym etacie zamiast urlopu wychowawczego wyklucza przerwę na karmienie, - co ostatnio orzekł Sąd Najwyższy w sprawie wyciągania konsekwencji wobec pracownika. więcej
2014.03.17
  Z listopadowo-grudniowego numeru „Aktualności kadrowych" można dowiedzieć się m.in.: - na co uważać planując pracę w nowym roku, - co daje pracodawcom przyjęta tzw. druga ustawa antykryzysowa, - co orzekł niedawno Sąd Najwyższy w sprawie umowy o dzieło, - w jaki sposób zmiana rozkładu w czasie jego trwania pozwoli uniknąć płacenia dodatków za nadgodziny, - co wynika z nowego stanowiska ministerstwa pracy dotyczącego wyjść prywatnych, - czy przejazd między placówkami pracodawcy w ramach 1 miasta to czas pracy, - w której części akt osobowych przechowywać świadectwo za starą umowę o pracę, gdy strony podpisują nową. więcej

1234567891011121314Następna >>

2012.11.26
  Uzupełnienie ze str. 8-9 „Aktualności kadrowych" grudzień 2012-styczeń 2013 więcej
2012.06.19
Uzupełnienie artykułu ze str. 8 "Aktualności kadrowych" z lipca 2012 r. więcej
2012.04.26
W jaki sposób po kolei liczymy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2012 r. (uzupełnienie do numeru „Aktualności kadrowych" z maja 2012 r.). więcej
2011.10.17
Uzupełnienie (rozszerzenie) artykułu ze str. 3 „Aktualności kadrowych" z listopada 2011 r. więcej
2011.08.19
Uzupełnienie do artykułu ze str. 2 „Aktualności kadrowych" z września 2011 r. więcej
2011.04.22
Uzupełnienie informacji z majowego numeru „Aktualności kadrowych" więcej
2011.01.20
Uzupełnienie do tekstu ze str. 8 „Aktualności kadrowych z lutego 2011 r. więcej
2010.11.22
Uzupełnienie do tekstu opublikowanego w „Aktualnościach kadrowych" z grudnia 2010. więcej
2010.10.22
Uzupełnienie tekstu na str. 3 „Aktualności kadrowych" z listopada 2010 więcej
2010.10.04
Nowe przepisy szkoleniowe nakazują pracodawcy, który zgadza się na podnoszenie kwalifikacji przez pracownika udzielać temu ostatniemu płatnych zwolnień na zajęcia i urlopu szkoleniowego. Jest jednak możliwość udzielania zwolnień i urlopów bezpłatnych na podstawie tzw. dobrowolnego porozumienia szkoleniowego z art. 1036 kp. Sprawdź... więcej

123Następna >>

Skorzystaj z bezpłatnych e-letterów
Wzory umów - Umowa o pracę - Kodeks pracy - Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron wzór - Urlop macierzyński
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł 

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.